Historische bieren herleven - zaterdag 17 oktober 2020
 
Deze proeverij zouden we eigenlijk zelfs een sociaal experiment kunnen noemen: het gaat immers om een soort reconstructie van oude bierrecepten of oude bierstijlen.

Uit een aantal
oude bierboeken uit de 18de en 19de eeuw, spoorden we oude recepten op. Soms werden hier speciale kruiden gebruikt, of ongewone ingrediënten die nu niet gangbaar meer zijn. In elk geval werden de recepten niet zo duidelijk of volledig uitgeschreven als nu het geval is: geen informatie over bepaalde brouwtechnieken, onduidelijke of uitgestorven inhoudsmaten,...

Negen van onze leden, brouwer en/of hobbybrouwer, zijn aan de slag gegaan met zo’n recept om te zien welke
problemen er allemaal opduiken, voor welke raadsels ze te staan komen en hoe die moeten worden opgelost. De bedoeling van het experiment is dat de hedendaagse brouwer de recepten gaat herinterpreteren omdat men op praktische problemen stuit. Niet alleen werden bepaalde recepten pas veel later te boek gesteld na vele generaties mondeling te zijn overgeleverd, ze werden bovendien niet altijd door professionele brouwers gemaakt, maar bijvoorbeeld door huisvrouwen, zonder saccharometers, thermometers en dergelijke, en met ongecultiveerde kruiden en wilde hoppen met andere inhoudsstoffen tot gevolg. Van veel zaken werd toen zelfs nooit het belang beseft, omdat men nog maar weinig kennis had van bijvoorbeeld vergisten, of enzymen, en wat de gevolgen van gebrande mout waren. Daardoor werden veel zaken die nu als essentieel worden beschouwd, gewoon niet vermeld in het recept. In sommige gevallen zullen we dus een moderne herinterpretatie van een bierstijl te proeven krijgen, in andere gevallen een waarheidsgetrouw bier waarbij we zullen kunnen proeven hoe onze voorouders de bieren smaakten.
Wanneer : zaterdag 17 oktober 2020 om 20u
Waar :
De Ketel, Diestersteenweg 237, Kaggevinne (Diest)

Prijs :
€ 10 (leden), € 15 (niet-leden)

Vooraf inschrijven :
obad@telenet.be
CORONA-MAATREGELEN

Wegens de aanhoudende Corona-pandemie zijn er verschillende maatregelen die we genomen hebben om de veiligheid te garanderen. Deze overstijgen de maatregelen die in de horeca worden genomen, maar tasten de gezelligheid voor de bezoekers niet aan.
We vragen met aandrang deze maatregelen te volgen, uit respect voor alle bezoekers en voor onze vrijwilligers.
We hebben een
veiligheidsplan ingediend bij de lokale overheid, en op elk moment is er een steward aanwezig die zal toezien op het respect van de maatregelen. Zijn naam en telefoonnummer worden duidelijk op het evenement geafficheerd.

-
Vooraf inschrijven is verplicht, met vermelding van de namen en telefoonnummers van de deelnemers
- Kom niet naar het evenement als je ziektesymptomen vertoont
- Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilbak met een deksel
- Er is handgel beschikbaar op alle kritieke plaatsen, gebruik ze !
- Eens je aan een tafel zit, dan behoud je die. Alle tafels en stoelen worden op voorhand ontsmet

- Geen tafels of stoelen verzetten: vraag een medewerker om dit te doen
- Maximum 6 personen aan een tafel
- Blijf zoveel mogelijk zitten aan je tafel, beperk je verplaatsingen
-
Draag een mondmasker als je niet aan tafel zit
- Blijf sowieso in je eigen bubbel, en blijf op minstens anderhalve meter van alle andere mensen
- Maximum één persoon per WC-ruimte toegelaten
-
Gebruik zoveel mogelijk Payconiq voor de betaling. Zorg er dus voor dat je deze op voorhand hebt geïnstalleerd
(flyer: klik hier)