Informatie of deelnemen aan een van onze aktiviteiten
Wens je in te schrijven voor een van onze aktiviteiten (dit kan ook als je geen lid van O.B.A.D. bent), of wil je gewoon meer informatie over onze bierakademie of onze aktiviteiten, neem dan gerust kontakt met ons op.

Inschrijven voor de aktiviteiten dient te gebeuren ten laatste 5 dagen op voorhand.
A-Lidmaatschap betekent dat je lid bent van O.B.A.D. én van Zythos vzw, de nationale Confederatie van Bierproeversverenigingen waarbij O.B.A.D. aangesloten is. Als A-lid krijg je :
- korting op alle aktiviteiten van O.B.A.D.,
- het 3-maandelijkse elektronische ledenblad "Academisch Nieuws",
- een gratis abonnement op "De Zytholoog", het 3-maandelijkse tijdschrift van Zythos,
- korting op het Zythos BierFestival in Leuven, het grootste bierfestival van België,
- kortingen op aktiviteiten van onze zusterverenigingen.

obad@telenet.be
Lidmaatschap
A-lid : € 25
(buitenland: € 35)
B-lid : € 15
B-Lidmaatschap betekent dat je alleen lid bent van O.B.A.D. Dit type lidmaatschap is :
- voor mensen die via een andere bierclub al lid zijn van Zythos
- voor mensen die op hetzelfde adres wonen als een A-lid.
Zowel de A-leden als de B-leden ontvangen ons 3-maandelijks elektronisch ledenblad "Academisch Nieuws".

Lid worden van de Objectieve Bier Academie Diest :

- Stuur ons je gegevens (naam, adres, e-mail) door op obad@telenet.be of per post naar onze ledenadministratie,
- Stort het lidgeld op rekeningnummer BE49 0016 3725 0771 (BIC: GEBA BE BB) met vermelding van je naam en het type
   lidmaatschap.
T-Shirts
Er zijn ook O.B.A.D.-T-shirts te verkrijgen ! De T-shirts zijn een modieus lichtgrijs, bedrukt met zwart O.B.A.D.-logo.
De shirts zijn te koop aan de zeer democratische prijs van 8 euro. Bestellingen kunnen geplaatst worden via e-mail.
O b j e c t i e v e   B i e r   A c a d e m i e   D i e s t

Hoofdzetel : Statiestraat 27, 3290 Diest
Secretariaat, ledenadministratie, redactie Academisch Nieuws : Pals 58A, 3202 Rillaar

obad@telenet.be | voorzitter : 0475/89.44.58 | secretariaat : 0475/37.00.79
 
Sociale netwerksites