De Tien Geboden van O.B.A.D.
1.      Bovenal bemin het bier

                    Gij zult ten allen tijde het bier hoog in het vaandel dragen! Zalig zijn de biermissionarissen, in de kroeg, op
                    restaurant en overal

2.      Drink met mate, voor t vertier

                    Gij zult van dronkenschap geen doel maken. Respecteer het edele bier en geniet met mate

3.      Kom naar O.B.A.D. om te leren

                    Gij zult steeds bijleren over bier! Bier is geen wedstrijd: zij die denken dat ze alles al weten, zijn
                    valse profeten

4.      Het objectieve zult gij eren

                    Gij zult geen vooroordelen hebben over biersoorten of brouwerijen. Smaken, brouwerijen en
                    bieren evolueren, dus blijf objectief proeven

5.      Geef elkaar geen ergernis

                    Gij zult niet spotten met de bierkeuze van een ander, iedereen heeft recht op een eigen keuze en
                    eigen smaak

6.      Doe nooit wat verwaandheid is

                    Gij zult niet pretentieus doen of pochen met zeldzame bieren. Zeldzaamheid is niet noodzakelijk kwaliteit

7.      Vlucht de mythe en onwaarheid

                    Gij zult U niet laten vangen door biermythes. Verdoemd zijn zij die valse kennis verspreiden voor eigen gewin
                    of glorie

8.      Deel je kennis met veel klaarheid

                    Gij zult bierkennis niet oppotten, maar delen met de medemens tot ieders vreugde. Deel ook Uw bier als het
                    een zeldzame parel is

9.      Drink niet steeds t zelfde maar verras

                    Gij zult niet blijven plakken bij wat ge kent. De bierrijkdom is onmetelijk groot, probeer dus op tijd eens
                    iets nieuws

10.     En blijf van anderen hun glas

                    Gij zult drinken waar ge zin in hebt. Laat U niet op stang jagen door biersnobs, Uw eigen keuze is altijd perfect.
                    En pak uiteraard ook hun glas niet af...