Privacywetgeving - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)" of "General Data Protection Regulation (GDPR)" in voege getreden.

Deze Europese verordening handelt over de bescherming van de persoonsgegevens en legt verplichtingen op aan organisaties die deze gegevens verwerken of gebruiken. Met deze nieuwe wetgeving wil de EU burgers meer controle geven over hun persoonlijke data.

We willen jullie daarom graag informeren over hoe jullie gegevens door de Objectieve Bier Academie Diest gebruikt worden.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld ?

Enkel deze persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen :

    - Naam
    - Adres
    - E-mail
    - Telefoonnummer (in sommige gevallen)

Dit zijn de gegevens die we rechtstreeks van jullie hebben ontvangen bij de start van het lidmaatschap.

Om welke reden worden deze gegevens gebruikt ?

Dit is de minimale informatie die we nodig hebben voor het behandelen van de lidmaatschappen. Naam en adres worden gebruikt voor de elementaire ledenadministratie, en het e-mailadres wordt gebruikt als enige contactmiddel voor het versturen van de uitnodigingen voor de activiteiten. De naam wordt ook gebruikt bij het registreren en behandelen van de inschrijvingen voor de activiteiten. Telefoonnummers worden bij lidmaatschap niet gevraagd, maar als deze informatie wordt doorgegeven, wordt deze gestockeerd voor eventuele bijkomende contactname.

Met wie worden deze gegevens gedeeld ?

Bepaalde delen van deze gegevens worden uitsluitend met Zythos vzw gedeeld en aan niemand anders uitgewisseld.

Lidmaatschap Zythos vzw
: Aan Zythos vzw geven we alleen de namen en adressen door van de A-leden (die dus ook Zythos-lid zijn), voor de elementaire ledenadministratie. We geven geen e-mailadressen of telefoonnummers door, noch de gegevens van B-leden (die geen lid zijn van Zythos vzw).

Verzekering
: Voor de berekening van de verzekeringspremie geven we alleen het aantal A-leden, het aantal inwonende B-leden en het aantal niet-inwonende B-leden door. We geven hierbij geen naam, geen adres, geen e-mailadres en geen telefoonnummer door.

Hoe worden deze gegevens opgeslagen ?

De gegevens voor de ledenadministratie worden nooit op onbeveiligde online locaties opgeslagen. De gegevens worden offline opgeslagen op een beveiligde computer, met een dubbele back-up op twee fysieke externe harde schijven die niet gedeeld worden.

Voor hoe lang worden deze gegevens bewaard ?

We houden deze gegevens uiteraard bij zolang het lidmaatschap geldt. Als het lidmaatschap niet hernieuwd wordt, wordt aan de persoon gevraagd of hij/zij op de mailinglijst wil blijven staan om op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten. Bij een negatief antwoord of bij het uitblijven van een antwoord, worden de gegevens gewist.
Bij een stopzetting van het lidmaatschap, worden de gegevens dus gewist, tenzij de persoon expliciet vraagt om de gegevens te bewaren.

In het kort : we gebruiken en bewaren alleen de minimale noodzakelijke informatie die we nodig hebben voor het behandelen van de lidmaatschappen en dit alleen tot zolang het lidmaatschap loopt. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. Alleen de noodzakelijke informatie voor lidmaatschap bij Zythos vzw wordt met hen gedeeld.

We hopen jullie hiermee voldoende ge´nformeerd te hebben, maar aarzel niet contact te nemen mochten jullie vragen hebben!

[Privacyverklaring]