Fotowandelzoektocht - 15 maart 2024 tot 1 juni 2024
Na de eerste fotowandelzoektocht die zich toespitste op het Diestse stadscentrum en begijnhoven en middeleeuwse straatjes bezocht, de tweede fotowandelzoektocht die de groene natuur van het Warandepark en het Webbekoms Broek onder de loep nam en de derde editie met een iets avontuurlijker pad langs vesten, poorten en forten, onderzoeken we deze keer de natuur en de kapelletjes op het grondgebied van Molenstede.

Onderstaande documenten geven je de beschrijving van de wandeling. Samen met de kaart zou je dus makkelijk je weg moeten vinden. Op de wandeling kom je ook een interessant café tegen om de dorst te lessen. Niets houdt je tegen om de wandeling verschillende keren te doen, zeker als je niet alle foto’s zou gevonden hebben. Je hebt tijd tot en met 1 juni 2024.
Wat moet je doen?

Zoek alle 24 foto’s en plaats deze in de juiste volgorde waarin je ze tijdens de wandeling tegenkomt.

Mail ons de juiste volgorde op obad@telenet.be
ten laatste op 1 juni 2024

Beantwoord ook de
schiftingsvraag : op 7 maart speelden Sabine en Mark tien spelletjes domino (standaardspel met 28 stenen). De punten die de winnaar in elke ronde krijgt, is het totaal aantal ogen waarmee de verliezer blijft zitten. Hoeveel punten had Sabine na 10 rondes, en hoeveel punten had Mark? We willen dus twee getallen !

We aanvaarden slechts één antwoord per deelnemer. Indien iemand meer dan één antwoord instuurt, dan geldt alleen het eerste antwoord als definitief antwoord.

Prijzen

Deelname aan de fotowandelzoektocht is
gratis voor O.B.A.D.-leden en hun huisgenoten en/of partners.
We verdelen echter wel enkele mooie prijzen onder de winnaars! Er zijn
verschillende grotere en kleine bierpakketten te winnen. De hoofdprijs is een serieuzer bierpakket ter waarde van 50 euro.
Fotowandelzoektocht 2024 : Natuur, kapelletjes en kastelen (7,2 km)
Download hier de documenten :

Document 1 : Opdracht en beschrijving wandeling
Document 2 : Foto's
Document 3 : Kaart wandeling